Ladda upp klipp  

Visar 0 klipp.

2:30 20 visningar 2016-07-02 Ansvarig utgivare: Jimmie Näslund

Här sorteras de gröna påsarna

De gröna påsarna med matavfall samlas upp i samma behållare som det vanliga hushållsavfallet. Följ med till Linköping och se hur påsarna sorteras.

Ansvarig utgivare: Jimmie Näslund